O mnie

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie odbyłem aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. Od początku studiów moje zainteresowania oscylowały wokół prawa rodzinnego oraz cywilnego. Paradoksalnie, pracę magisterską napisałem z zakresu suicydologii i prawa karnego. W czasie odbywania aplikacji zajmowałem się obsługą podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych.

Egzamin radcowski zdałem w 2016 r. i od lipca tamtego roku prowadzę własną kancelarię, której główna działalność skupia się na sprawach bankowych (kredyty frankowe, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, polisolokaty), rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi) oraz innej tematyki z szeroko pojętego prawa cywilnego. Dodatkowo jestem radcą prawnym Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne

Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek świadczy usługi prawne przede wszystkim z zakresu prawa bankowego, cywilnego oraz rodzinnego. Ponadto zajmuję się : 

 • windykacją należności
 • przygotowaniem projektów umów
 • opiniowaniem umów
 • sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • dochodzeniem roszczeń powstałych ze stosunków cywilnoprawnych
 • roszczeniami z tytułu wad zakupionego towaru
 • roszczeniami z tytułu ubezpieczeń niskiego wkładu własnego
 • sprawami „frankowymi”
 • uzyskaniem proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytu 
 • przeprowadzeniem spraw rozwodowych
 • reprezentacją w sprawach o alimenty i kontakty z dziećmi
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących roszczeń zabezpieczonych wekslem, hipoteką lub zastawem
 • prowadzeniem postępowań z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczących spraw o zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu, postępowania wieczystoksięgowe
  oraz ochronę własności
 • prowadzenie spraw gospodarczych i reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu sądowym i przedsądowym, a także w postępowaniu zabezpieczającym, egzekucyjnym i upadłościowym,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach polubownych
 • reprezentacją przed organami administracji i sądami administracyjnymi
 • przygotowaniem wniosków, odwołań, zażaleń w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
 • reprezentacją oskarżyciela posiłkowego
 • przygotowaniem pism procesowych w ramach postępowań karnych

Oferuję Państwu jasne i przejrzyste zasady rozliczenia za świadczone usługi. 
Przy podjęciu się prowadzenia sprawy ustalam z klientem stawkę oraz sposób płatności za daną usługę. 

Istnieje również możliwość nawiązania stałej współpracy z kancelarią.

Wzór pełnomocnictwa do pobrania

Osiągnięcia

Opinie naszych klientów

Kontakt

Skorzystaj z formularza

Dane teleadresowe

Przemysław Piątek

Adres biura:
ul. Kasztanowa 32/15
85-605 Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:
ul. Jarzębinowa 5/19 
85-627 Bydgoszcz


tel.: 792-262-264
e-mail: biuro@radcapiatek.pl
www.radcapiatek.pl

Numer konta bankowego:
94 1140 2004 0000 3502 7941 6335

Copyright 2018. Kancelaria Rady Prawnego Przemysław Piątek.

cooltura-stopka

Projekt i wdrożenie Zespół Cooltura.pl